افتخارات و دستاوردها

استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت با استانداردهای جهانی همچون  ISO 9001:2015، ISO 1002, ISO 1004, ISO 22000 (HACCP) و HALAL به عنوان یک ابزار مدیریتی (و نه تبلیغاتی) در فرهنگ سازمانی هتل الیزه شیراز نهادینه شده است. تفکر مشتری مدارانه و تمایز برگهای زرینی در دفتر افتخارات الیزه را ساخته است که میتوان به کسب افتخاراتی همچون کسب نشان ملی استاندارد خدمات از سازمان استاندارد ملی، کسب گواهینامه، تندیس برنز و تندیش زرین حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سه دوره متوالی از سازمان صنعت معدن تجارت، تقدیرنامه ها و ... از شرکتها و سازمانها اشاره نمود. هزینه تبلیغات محیطی (همچون بیلبوردها و مجلات) همگی صرف پروژه های بهبود کیفیت می شود و تا همیشه تعهد تیم الیزه به کیفیت را ثابت خواهد کرد.

elysee new 1 edit elysee new 2 edit haccp IMG 3295 edit IMG 3296 edit IMG 3297 edit IMG 3300 edit

Facebook Twitter Google+ Pinterest