ارتباط مستقیم با واحد های هتل

مهمان مهربان و عزیز، این فرم مخصوص پاسخگویی به شما طراحی گردیده است و با توجه به موضوع انتخابی شما، واحد مربوطه ظرف مدت کوتاهی پاسخگوی شما خواهد بود. پیامهای شما در سیستم هوشمند مدیریت فرآیند های الیزه ثبت خواهد شد و فرد تصمیم گیرنده سریعاً مطلع خواهد شد.

آدرس: شیراز، خیابان معالی آباد، خیابان پزشکان، پلاک 20 ، کدپستی: 19418-71877 دورنگار: 36237059-071 تلفن: 36238890-071 الی 93 Facebook Twitter Google+ Pinterest