نکات مهم در مصاحبه شغلی

مصاحبه شغلی اولین دیدار کارفرما با شما میباشد سنجش میزان توانایی های ، رفتار گروهی ، اخلاق و رفتار سازمانی و همچنین مهارت های شغلی شما وابسته به جلسه اول مصاحبه شما میباشد .

به موقع و سر وقت حضور پیدا کنید
اگر دیر برسید، دیگران تصور خواهند کرد که فردی خودخواه، بی نظم و گستاخ هستید. پس زمانتان را تنظیم کرده و سعی کنید به موقع برسید. همانطور که مصاحبه کننده وقتش را در اختیارتان قرار داده است و به شما فرصتی داده که خودتان را نشان دهید، شما هم به موقع حضور پیدا کنید.

در پوشیدن لباس دقت کنید
لباس شما برای رفتن به یک مصاحبه شغلی باید با محیط آن کار هماهنگ باشد. اما برای حفظ احترام باید یک درجه بالاتر از محیط معمولی آنجا لباس بپوشید. زمانی که توجه باید روی شما و مهارت هایتان متمرکز شود، لباس شما نباید حواس مصاحبه کننده را پرت کند.

هنگام دست دادن مراقب باشید.
در مصاحبه، دست دادن متقابلاً بین دو فرد غریبه صورت می گیرد که می تواند یکی از اصول اولیه اتیکت مصاحبه به حساب آید. اگر محکم دست طرفتان را یک یا دو بار فشار دهید و بعد رها کنید، نشانه ی خوشرویی و ملایمت شماست که می تواند به سرعت احساس امنیت بین دو فرد ایجاد کند. اگر شل و بی روح دست بدهید، ممکن است باعث ناراحتی طرفتان شود و حتی قبل از اینکه آنها فرصت آشنایی با شما را داشته باشند، احساس بدی به آنها منتقل خواهید کرد. آسوده خاطر کردن اطرافیانتان هدفی مهم در هر آداب معاشرت است.

دو بار از مصاحبه کننده تشکر کنید
در آخر مصاحبه زمانی که می خواهید از مصاحبه کننده تشکر کنید دقت داشته باشید که هم به خاطر زمانی که برایتان گذاشته وهم برای فرصتی که به شما داده است تشکر کنید. تشکر کردن از مصاحبه کننده نشان می دهد که شما فرد فهمیده ای هستید و برای وقت افراد ارزش قائلید.

از کارفرمای قبلی خود بدگویی نکنید
دور از ادب است که از صاحب کارها و شرکت های قبلیتان بد بگویید. این باعث ناراحتی و رنجش دیگران می شود. آگاه باشید که این مصاحبه در مورد شما و این شرکت است نه شرکت ها و افراد دیگر، پس لزومی ندارد که تصویری از صاحب کارهای سابقتان برای مصاحبه کننده ارائه دهید چون این مسئله ارتباطی به آنها ندارد.

از دروغ اجتناب کنید
به یاد داشته باشید که تحت هیچ شرایطی دروغ نگفته و به حرف هایتان شاخ و برگ ندهید زیرا انسان های محترم هیچ گاه دروغ نمی گویند.

Facebook Twitter Google+ Pinterest