اتاق یک نفره (SINGLE ROOM)

اتاقهای یکنفره که به صورت فصلی در مواقع غیر شلوغی قابل رزرو هستند، معمولا بر اساس موجود بودن یکی از انواع اتاقهای دبل و یا توئین می باشند که در زمان پذیرش مشخص می شوند.

Facebook Twitter Google+ Pinterest